Phi hành gia trở về Trái Đất sau 5 tháng trên trạm Thiên Cung

神舟16号航天员在天宫上生活5个月之后成功返回地球