Trung Quốc xây xa lộ dài hơn 150 km xuyên sa mạc

中国修建长达150多千米的穿越沙漠公路


Trung Quốc đang xây xa lộ mới giữa sa mạc lớn nhất nước, Taklimakan, với nhiều khó khăn như bão cát và dao động nhiệt độ lớn.

中国正在该国最大沙漠塔克拉玛干中部修建一条新公路,面临沙尘暴和温度波动大等诸多困难。