Xuất xưởng tàu bán chìm rộng bằng hai sân bóng đá

出厂两个足球场宽的半潜船


Trung Quốc hôm 19/1 đã hoàn tất lắp ráp và bàn giao con tàu chở hàng bán chìm lớn thứ hai của nước này ở tỉnh Quảng Đông.

中国于1月19日在广东省完成了其第二大半潜货船“新耀华”号的组装和交付。